FANDOM


Speedydeletion Wikiअण्णि (तमिल संकिपा)अण्णि (तमिल संकिपा)/edithistory
अन्तरदेशीयअन्तरदेशीय/edithistoryआन्तरदेशीय
आन्तरदेशीय/edithistoryकाउन्टर रिफर्मेसनकाउन्टर रिफर्मेसन/edithistory
कायरो, Illinoisकायरो, Illinois/edithistoryचा(क्रिया-खि नापं सम्बन्धित)
चा(क्रिया-खि नापं सम्बन्धित)/edithistoryचा(यासु)चा(यासु)/edithistory
जावा प्रोग्रामिङ भायजावा प्रोग्रामिङ भाय/edithistoryपोल्याण्डयागु बायेज्या
पोल्याण्डयागु बायेज्या/edithistoryप्रोटेस्ट्यान्ट सुधारप्रोटेस्ट्यान्ट सुधार/edithistory
प्रोसेसरप्रोसेसर/edithistoryमोनिटर
मोनिटर/edithistoryयुरोपेलीतेगु अमेरिकी साम्राज्ययुरोपेलीतेगु अमेरिकी साम्राज्य/edithistory
सफ्ट्वेरसफ्ट्वेर/edithistoryसूचना प्रविधि
सूचना प्रविधि/edithistoryस्पेनी अनवेषणस्पेनी अनवेषण/edithistory